دوربین مدار بسته SCS-H50-F38

350,000 تومان

دوربین مدار بسته SCS-H50-F38 با قابلیت و ویژگی ها منحصر به فرد خواهان زیادی دارد.

دوربین مدار بسته یک وسیله الکتریکی پیشرفته و پرکاربرد در سیستمهای نظارتی و حفاظتی است.
که برای تصویر برداری از فضاهای داخلی و خارجی استفاده میشود.